top of page

อัตราค่าฝากเลี้ยง

ฝากแบบนอนในกรง​

 

เริ่มต้น น้อยกว่า 10 KG.

> 10-30 KG.

> 30-40 KG.

มากกว่า 40 KG.  

อัตราค่าฝากเลี้ยง

ฝากแบบนอนในกรง​

 

เริ่มต้น น้อยกว่า 10 KG.

> 10-30 KG.

> 30-40 KG.

มากกว่า 40 KG.  

400 บาท / ตัว / วัน

500 บาท / ตัว / วัน

600 บาท / ตัว / วัน

800 บาท / ตัว / วัน

Screen Shot 2567-02-15 at 12.34.25.png

สามารถฝากได้ตั้งแต่ 8.00 ถึง 17.30 ของวันถัดไป คิดราคาแค่วันเดียว

ฝากสุนัขก่อนเวลา 8.00 น. หรือรับสุนัขหลังเวลา 17.30 น. สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

ขออนุญาตคิดเพิ่มช่วงเวลาละ 100 บาท ครับ

ป้อนยา ให้อาหารบาร์ฟ สามารถแจ้งพี่เลี้ยงได้เลยไม่คิดค่าบริการ

กรง 18 กรง

ขนาด 150x100x100 cm.   2 กรง

ขนาด 120x100x100 cm.   8 กรง

ขนาด 90x100x100 cm.    8 กรง  

อัตราค่าฝากเลี้ยง

ฝากแบบไม่ขังกรง

เริ่มต้น น้อยกว่า 10 กิโลกรัม (Max 18 ตัว)

> 10-30 กิโลกรัม (Max 8 ตัว)

> 30-40 กิโลกรัม (Max 4 ตัว)

มากกว่า 40 กิโลกรัม 

400 บาท / ตัว / วัน

500 บาท / ตัว / วัน

600 บาท / ตัว / วัน

800 บาท / ตัว / วัน

dog-13.jpeg
Cover-217.jpeg

สามารถฝากได้ตั้งแต่ 8.00 ถึง 17.30 ของวันถัดไป คิดราคาแค่วันเดียว

ฝากสุนัขก่อนเวลา 8.00 น. หรือรับสุนัขหลังเวลา 17.30 น. สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

ขออนุญาตคิดเพิ่มช่วงเวลาละ 100 บาท ครับ

ป้อนยา ให้อาหารบาร์ฟ สามารถแจ้งพี่เลี้ยงได้เลยไม่คิดค่าบริการ

อัตราค่า​บริการดูแลสุนัขป่วย

หลังผ่าตัด ป้อนยา ทำแผล

(ขออนุญาตพิจารณาเป็นกรณี) 

ดูแลสุนัขป่วย หลังผ่าตัด ป้อนยา ทำแผล

เริ่มต้น น้อยกว่า 10 KG.

10-30 KG. 

30 KG. ขึ้นไป  

veterinarian-taking-care-pet-dog.jpg

* ราคานี้รวมค่าป้อนยา ค่าทำแผล 1-2 ครั้งต่อวัน ปล่อยอึฉี่ 2-4 เวลาแล้ว

600 บาท / ตัว / วัน

800 บาท / ตัว / วัน

1,000 บาท / ตัว / วัน

โปรแกรมลดน้ำหนักสุนัข

(น้ำหนักไม่ลดไม่คิดค่าบริการ)

ระยะเวลา 15 วัน   รับประกันลด 2-4%                   ของน้ำหนักตัว  16,400 บาท       เหลือ 11,480 บาท

ระยะเวลา 30 วัน  รับประกันลด 5%                      ของน้ำหนักตัว  27,800 บาท       เหลือ 19,460 บาท

veterinarian-taking-care-pet-dog copy.jpg
bathroom-scales-fat-dog.jpg

ราคานี้รวม

  • ค่าตรวจสุขภาพก่อน หลังเข้ารับบริการโดยสัตวแพทย์

  • ค่าตรวจเลือด CBC UA FBS BUN Cr Electrolyte Lipid Profile AST ALT

  • ค่าตรวจเอกซเรย์ภาวะข้อสะโพกเสื่อม 

  • ค่าฝากรายเดือน 

  • ค่าว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

  • คำนวณ Calories Intake ตาม Ideal Body Weight รายงานน้ำหนักทุกวัน

ฝาก 7 วัน ลด 5%

ฝาก 15 วัน ลด 10%

ฝาก 30 วัน ลด 20%

บริการว่ายน้ำสุนัข (พร้อมพี่เลี้ยง) ​

สระว่ายน้ำของเราเป็นระบบน้ำเกลือ

กลางแจ้ง (มีร่ม) ขนาด 5x10 เมตร
ว่ายเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมงครับ


ค่าบริการคิดตามน้ำหนักตัว       

< 10 KG.

10 KG.

20 KG.

30 KG.      

400 บาท / ตัว / วัน

500 บาท / ตัว / วัน

600 บาท / ตัว / วัน

800 บาท / ตัว / วัน

dog-swimming-pool.jpg
dox-house-34.jpeg

ราคารวมพี่เลี้ยงพาว่าย วิ่งเล่นในสนาม อาบน้ำ เป่าขน และค่าฝากรายวันแล้ว

bottom of page